ศูนย์คอมพิวเตอร์

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

          เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ  Computer Graphic and Homepage Contest ในงาน การแข่งขัน ITDAY 2018 ณ แผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๐๐๐ บาท ระดับมัธยมต้น

          รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑